Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi ...


Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi quan điểm của tôi.
-
There are things I can't force. I must adjust. There are times when the greatest change needed is a change of my viewpoint.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thay đổiquan điểm

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái.

Samuel Johnson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống