Có nhiều điều quá lạ lùng để có thể ...


Có nhiều điều quá lạ lùng để có thể tin được, chẳng có gì quá lạ lùng đến mức không thể xảy ra.
-
While much is too strange to be believed, nothing is too strange to have happened.

Thomas Hardy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn có trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống