Có người thắng, có kẻ thua, và có những ...


Có người thắng, có kẻ thua, và có những người vẫn chưa học được cách để chiến thắng.
-
There are winners, there are losers and there are people who have not yet learned how to win.

Les Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

Abigail Adams

© 2012 Danh ngôn cuộc sống