Chuyên gia là người đã biết những sai lầm ...


Chuyên gia là người đã biết những sai lầm tệ hại nhất có thể mắc phải trong một phạm vi hẹp.
-
An expert is someone who knows some of the worst mistakes, which can be made, in a very narrow field.

Niels Bohr

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Đan Mạch
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 7/10/1885
Ngày mất: 18/11/1962

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn có trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống