Chừng nào một người vẫn còn khả năng ...


Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang sống.
-
So long as a person is capable of self-renewal they are a living being.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thay đổihành động

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng.

Hồ Chí Minh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống