Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù ...


Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.
-
Moral codes adjust themselves to environmental conditions.

Will Durant

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thay đổiđạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Danh ngôn cùng tác giả

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những tâm hồn nhỏ mọn có những mối lo nhỏ mọn, những tâm hồn lớn lao không có thời gian để lo lắng.

Ralph Waldo Emerson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống