Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng ...


Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc.
-
Only a fool expects to be happy all the time.

Robertson Davies

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 28/8/1913
Ngày mất: 2/12/1995

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông mình. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu.

Balzac

© 2012 Danh ngôn cuộc sống