Chẳng ai trong chúng ta sẽ làm nên được ...


Chẳng ai trong chúng ta sẽ làm nên được điều gì lớn lao trừ phi ta lắng nghe tiếng thì thầm mà chỉ mình ta nghe thấy.
-
None of us will ever accomplish anything excellent or commanding except when he listens to this whisper which is heard by him alone.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việclắng nghe

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu, đó là sự hòa đồng tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Nhưng phải theo đúng thứ tự này.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống