Chẳng ai trở nên vĩ đại bằng cách bắt ...


Chẳng ai trở nên vĩ đại bằng cách bắt chước.
-
No man was ever great by imitation.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vĩ đạibắt chước

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Làm nhiều hơn những gì bạn đang được trả tiền để làm, và bạn cuối cùng sẽ được trả thêm cho những gì bạn làm.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống