Chẳng ai nghĩ những người vĩ đại bất ...


Chẳng ai nghĩ những người vĩ đại bất hạnh, trừ những người vĩ đại.
-
None think the great unhappy, but the great.

Edward Young

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vĩ đại

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1683
Ngày mất: 5/4/1765
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau được.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống