Châm biếm là cuộc hoan hỉ của suy ngẫm và ...


Châm biếm là cuộc hoan hỉ của suy ngẫm và niềm vui của sự sáng suốt.
-
Irony is the gaiety of reflection and the joy of wisdom.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Dr Seuss

© 2012 Danh ngôn cuộc sống