Cái chết không bao giờ khiến người thông ...


Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường.
-
Death never takes the wise man by surprise, he is always ready to go.

La Fontaine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cái chết

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

Abigail Adams

© 2012 Danh ngôn cuộc sống