Cách thức của một người có thể cũng ...


Cách thức của một người có thể cũng tốt như người khác, nhưng tất cả chúng ta đều thích cách của chính mình nhất.
-
One man's ways may be as good as another's, but we all like our own best.

Jane Austen

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành động

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.

Henri Frederic Amiel

© 2012 Danh ngôn cuộc sống