Các mối quan hệ chúng ta có với mọi ...


Các mối quan hệ chúng ta có với mọi người là vô cùng quan trọng để thành công trong và ngoài công việc.
-
The relationships we have with people are extremely important to success on and off the job.

Zig Ziglar

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quan hệcông việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống