Bi quan là tâm trạng, lạc quan là ý ...


Bi quan là tâm trạng, lạc quan là ý chí.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chílạc quanbi quan

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những con người phi thường vượt qua những nghịch cảnh khủng khiếp, và họ trở nên phi thường hơn nhờ vậy.

Robertson Davies

© 2012 Danh ngôn cuộc sống