Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi ...


Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi quá sớm và trở nên sáng suốt quá muộn.
-
Life's Tragedy is that we get old to soon and wise too late.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu càng đắm đuối, buồn phiền càng mãnh liệt.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống