Bạn và tôi không thể sống mà không có ...


Bạn và tôi không thể sống mà không có niềm tin, không thể sống mà không tin tưởng vào một điều gì đó.

Nick Vujicic

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Úc
Nghề nghiệp: Danh nhân
Ngày sinh: 4/12/1982

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống