Bạn phải biết điều gì đúng với mình và ...

Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những

Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những gì người khác nói.
-
You have to know what is right for you and go after it regardless of what others say.

Les Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíhành động

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó.

Mother Teresa

© 2012 Danh ngôn cuộc sống