Bạn có thể học được từ thầy giáo, ...


Bạn có thể học được từ thầy giáo, nhưng bạn sẽ phải tự học rất nhiều với bản thân, ngồi đơn độc trong một căn phòng.
-
You can get help from teachers, but you are going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a room.

Dr Seuss

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậpbản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 2/3/1904
Ngày mất: 24/9/1991
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Câu trả lời ngắn nhất là hành động.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống