Bạn có thể giả vờ như mình nghiêm túc; ...


Bạn có thể giả vờ như mình nghiêm túc; nhưng bạn không thể giả vờ là bạn hóm hỉnh.
-
You can pretend to be serious; but you can't pretend to be witty.

Sacha Guitry

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hài hước

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Diễn viên
Ngày sinh: 21/2/1885
Ngày mất: 24/7/1957
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống