Bản chất thực sự của tự do là độc ...


Bản chất thực sự của tự do là độc lập, duy trì bằng bạo lực.
-
The true character of liberty is independence, maintained by force.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dobạo lực

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Dr Seuss

© 2012 Danh ngôn cuộc sống