Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ...

Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít.

Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít.
-
The more one judges, the less one loves.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cặp đôi hoàn hảo, đó là khi hai người thích cả những tính xấu của nhau.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống