Âm nhạc là sự thể hiện chuyển động ...


Âm nhạc là sự thể hiện chuyển động của nước, cuộc chơi của những đường cong được mô tả bởi những cơn gió nhẹ luôn thay đổi.
-
Music is the expression of the movement of the waters, the play of curves described by changing breezes.

Claude Debussy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thay đổiâm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 22/8/1862
Ngày mất: 25/3/1918
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng.

Anatole France

© 2012 Danh ngôn cuộc sống