Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; ...

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.
-
Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.

William Cowper

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/11/1731
Ngày mất: 25/4/1800
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Chanakya

© 2012 Danh ngôn cuộc sống