Ai cũng nói, "Hãy nghe theo trái tim đi." Tôi ...


Ai cũng nói, "Hãy nghe theo trái tim đi." Tôi làm thế, nó vỡ rồi.
-
Everybody said, "Follow your heart". I did, it got broken

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

Vladimir Ilyich Lenin

© 2012 Danh ngôn cuộc sống