Ai cũng có những sai lầm mình luôn lặp ...


Ai cũng có những sai lầm mình luôn lặp lại: sợ hãi hay xấu hổ đều không chữa khỏi chúng.
-
Everyone has his faults which he continually repeats: neither fear nor shame can cure them.

La Fontaine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầmsợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước. Những điều chúng ta không biết là cả một dại dương.

Isaac Newton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống