Chuyên mục Danh ngôn văn hóa

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mọi cái đều phải trả bằng tiền bạc, còn tình yêu phải trả bằng tình yêu.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống