Chuyên mục Danh ngôn tình bạn

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái.

Samuel Johnson

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống