Chuyên mục Danh ngôn thời gian

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự táo bạo làm tăng can đảm; do dự làm tăng sợ hãi.

Publilius Syrus

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống