Chuyên mục Danh ngôn HCM

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Chanakya

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống