Chuyên mục Danh ngôn gia đình

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Điều thú vị nhất trong cuộc sống là làm những điều mà mọi người nói rằng bạn không thể.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống