Chuyên mục Danh ngôn đàn ông

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Gia đình là nơi, không ai bỏ rơi ai, và yêu những ai đó vô điều kiện.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống