Chuyên mục Danh ngôn cuộc sống

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.

Lão Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống