Chuyên mục Danh ngôn công việc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

Louisa May Alcott

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống